Documento marco plan erradicación das contencións mecánicas en saúde mental