Blog

Sentenza do TSX sobre o proceso selectivo de Xefe de Servizo de Psiquiatría do CHOP.

Sentenza do TSX sobre o proceso selectivo de Xefe de Servizo de Psiquiatría do CHOP.

Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza  de Galicia na que desestima totalmente o Recurso que presentou o SERGAS contra a Sentenza do Tribunal Contencioso Administrativo Nº2 de Pontevedra.

Quedan definitivamente anuladas TODAS as resolucións da Comisión de Avaliación que actuou no proceso selectivo para cubrir a praza de Xefe de Servizo de Psiquiatría do CHOP.

Según esta sentenza, confirmatoria da primeira, a Comisión de Avaliación actuou con desvío de poder e falla de imparcialidade ao favorecer a un candidato (Isauro Gómez Tato) en perxuizo de outro (Victor Pedreira Crespo), e con flagrante conculcación dos principios que deben guiar os concurso públicos para a provisión de postos de traballo (igoaldade, mérito e capacidade).

A dirección do SERGAS ten que cesar agora, obligada por decisión xudicial, ao Dr. Gómez Tato como Xefe de Servizo e ten que nomear unha nova Comisión de Avaliación, que será xá a 4ª neste porceso, para voltar a avaliar aos dous candidatos, previa aprobación dun baremo razonado que mida os méritos de ámbolos dous concursantes e que, como debe ser, terá que facerse público antes de coñecer os currícula dos dous concursantes.

A sentencia é demoedora para o SERGAS, pero chega moi tarde. O proceso selectivo para cubrir a devandita praza comenzou en xaneiro de 2012, e resolveuse irregularmente (como agora se ratifica) en outubro de 2012  coa designación fraudulenta do Dr. Gómez Tato como Xefe de Servizo.

Esta sentencia, que chega 5 anos despois do nomemaneto irregular denunciado, obliga ao SERGAS a retrotraer todas as actuacións e a continuar co proceso selectivo que volve a estar aberto, debendo para elo nomear unha nova Comisión de Avaliación. Pero a dia de hoxe o Dr. Victor Pedreira Crespo xa está xubilado dende hai mais de 2 anos e medio.

Polo demais a sentenza é exemplar e merece a sua detida lectura. (AQUÍ)

Leave a comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*